JĘZYKI OBCE

Nasze przedszkole, jako pierwsze w gminie wprowadziło język angielski i hiszpański do oferty edukacyjnej. Duże doświadczenie uczących filologów z pasją, prowadzenie zajęć wyłącznie w języku obcym, sprawdzone metody nauczania oraz unikatowe na rynku polskim pomoce dydaktyczne sprowadzane z krajów anglo- i hiszpańskojęzycznych sprawiają, że nauka staje się bardziej efektywna i przyjemna.

W myśl zasady "nauka przez zabawę", przedszkolaki nabywają słownictwo i konstrukcje gramatyczne w czasie różnych form aktywności- od zabaw grupowych, wspólnego śpiewania i zabaw ruchowych, po wykonywanie prac plastycznych, projektów tematycznych i projekcji multimedialnych wspomagających naukę. Angażując wszystkie zmysły dziecka i rozbudzjąc ich ciekawość, przedszkolaki szybko nabywają śmiałości do mówineia, osiągając wysoki poziom przyswajenia języka, co w przyszłości będzie sprzyjać łatwości uczenia się języka obcego i płynności w wypowiadaniu się.

Nasze przedszkole jest "przedszkolem międzynarodowym" (INTERNATIONAL KINDERGARTEN), goszcząc studentów filologii z różnych części świata, m.in. Kolumbii, Australii, Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Chin czy Kamerunu. Zajęcia mają na celu nie tylko urozmaicenie i wzbogacenie zajęć językowych, ale również rozwinąć u dzieci tolerancję wobec wyglądu i sposobu życia ludzi żyjących w innych częściach świata.

Nasze przedszkole jest przedszkolem anglojęzycznym ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego, prowadzonego przez rodzimych użytkowników języka angielskiego (Native Speakers), co umożliwia przedszkolakom stworzenie warunków zbliżonych do tych panujących w środowisku natruralnym języka obcego, a więc nie tylko kontakt z językiem angielskim w salach podczas zajęć językowych, ale również na podwórku, podczas posiłku, w czasie zajęć gimnastycznych czy muzycznych. Pozwala to na szybsze i skuteczniejsze nabywanie zdolności językowych przez dzieci. 

 

IMG_4420.JPG    IK_resize.png

 

 OBEJRZYJ ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO !  >>KLIKNIJ

               WATCH OUR ENGLISH CLASSES !  >>KLICK 

 

IMG_8208.JPG  

 


  • Zobacz
  • Zobacz
1