ZAJĘCIA

W przedszkolu na zajęciach odkrywamy i poznajemy świat! Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, każdy jest pełen przygód! Jesteśmy kreatywni w zabawie i nauce :) 

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez wyznaczone cele, m.in.:

- doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
- doskonalenie spostrzegawczości i pamięci
- rysowanie, malowanie kredkami i farbą, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, gliny, zabawy "magicznym piaskiem" oraz wiele innych doświadczeń z wodą oraz różnorodnymi produktami
- ćwiczenia manualne przygotowujące do nauki pisania i czytania
- czytanie globalne
- wypełnianie konturów
- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego
- doskonalenie poprawnego wypowiadania się
- usprawnienie wymowy z udziałęm specjalisty logopedy
- poszerzenie zasobó słownictwa
- doskonalenie umiejętności wskazywania podobieństw i różnic oraz analizy i syntezy wzrokowo-ruchowej
- udostępnianie kontaktu ze sztuką, literaturą i teatrem 
- zachęcanie do czytania i pracy z książką
- doskonalenie słuchu fonematycnego 
- budowanie i konstruowanie z różnego rodzaju klocków i wykorzystanie ich oraz liczmanów do różnorodnych działań
  matematycznych
- klasyfikowanie przedmiotów oraz elemntów ze względu na wybrane cechy
- wykonywanie prostych działań matematycznych
- wykonywanie figur płaskich i przestrzennych, np. origami
- tworzenie zbiorów
- doskonalenie umiejętności liczenia, przeliczania i wyznaczania wyników
- poznanwanie przyrody: zwierząt, roślin oraz różnych środowisk naturalnych
- kształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do środowiska naturalnego; ekologia, recycling
- stwarzanie sytuacji umożliwiających kształtowanie cech eststycznych i kulturalnych
- budowanie postaw patriotycznych
- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez tworzenie sytuacji szybkiego reagowania na różnego rodzaju
 zagrożenia- wezwanie pomocy straży pożarnej, policjanta, karetki pogotowia; utrwalanie numerów alarmowych
- wdrażanie profilaktyki zdrowotnej  
- dążenie do sprawności fizycznej poprzez gimnastykę i różne ćwiczenia ruchowe z zastosowaniem przyborów i urządzeń
 gimnastycznych
- częste przebywanie na świeżym powietrzu
- kształtowanie osobowości i radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach
- kształtowania czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych
- uspołecznienie w zakresie inicjowania wspólnych zabaw, współpracy w grupie, podejmowania wspólnych działań i    zabaw tematycznych oraz kształcenie umiejętności rywalizacji i współzawodnictwa
- zapewnianie dzieciom i rodzicom możliwości korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz usług fizjoterapeuty

 


  • Zobacz
  • Zobacz
1